Αντιμετώπιση ραγάδας δακτυλίου με JPlasma

Πρώτη φορά στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται ραγάδα δακτυλίου με j-plasma. Μια ανώδυνη, αναίμακτη και θεραπεία που έχει ως αποτέλεσμα την άμεση αναχώρηση του ασθενούς από το νοσοκομείο. Τι είναι το J-plasma; Η τεχνολογία του JPlasma προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνδυάζει τη δράση RF συχνοτήτων και χρησιμοποιεί υψηλής ακρίβειας ενέργεια πλάσματος σε συνδυασμό με κρύο αέρα ηλίου. Ψεκάζοντας τη ραγάδα με το αέριο ήλιο η θερμική βλάβη που επιδρά στον ινώδη συνδετικό ιστό είναι πιο γρήγορη, ακριβής και λιγότερης διάρκειας μειώνοντας έτσι το χρόνο ανάρρωσης. Γίνεται, επίσης ψυχρή αιμόσταση – cool coagulation.

Μελαγχρωματικοί σπίλοι αφαιρεθέντες με ραδιοκύματα

Μελαγχρωματικοί σπίλοι και θηλώματα τραχηλικής χώρας αφαιρεθέντες με ραδιοκύματα χωρίς ράμματα. Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα μετωπιαίας χώρας προεγχειρητικά Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα μετωπιαίας χώρας άμεσα μετεγχειρητικά Καρκίνος ονυχοφόρου φάλαγγος μεγάλου δακτύλου άκρου ποδός  

Αιμορροϊδοπάθεια δ’ βαθμού

Περιστατικό 1 Προεγχειρητικά Διεγχειρητικά άριστο άμεσο αναίμακτο αποτέλεσμα Περιστατικό 2 Προεγχειρητικά Διεγχειρητικά άριστο άμεσο αναίμακτο αποτέλεσμα