Άμεση επάνοδος σε πλήρη δραστηριότητα από την επόμενη ημέρα!
Σύγκλιση τραύματος κατά δεύτερο σκοπό με ποσοστό υποτροπής κάτω του 1%.