Ριζική εκτομή του όγκου με τοπική αναισθησία και άριστο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.
Σε πλήρη λειτουργικότητα η ασθενής από την ίδια ημέρα!

Εξιτήριο σε δύο ώρες μετά το χειρουργείο σε άριστη κατάσταση.