Όγκοι μαλακών μορίων

Οι όγκοι των μαλακών μορίων διακρίνονται σε καλοήθεις και κακοήθεις.

Οι καλοήθεις όγκοι διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:

  • Λιπώματα
  • Σμηγματογόνες κύστεις
  • Νευρινώματα

Η διαφορική διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση και βιοψία.

Τα λιπώματα έχουν την τάση να μεγαλώνουν και εκτός από την αισθητική δυσμορφία που προκαλούν δημιουργούν και τοπικά προβλήματα στην περιοχή που μεγαλώνουν.
Η εξαίρεση είναι ολική και γίνεται κατά βάση με τοπική αναισθησία εκτός εάν είναι πολύ μεγάλα και χρήζουν γενικής αναισθησίας.
Πάντοτε γίνεται βιοψία. Ο ασθενής αποχωρεί την ίδια ημέρα.

Οι σμηγματογόνες κύστεις ταλαιπωρούν ειδικά όταν φλεγμαίνουν.
Και εδώ η εξαίρεση είναι ολική υπό τοπική αναισθησία.

Τα νευρινώματα αντιμετωπίζονται όπως και τα λιπώματα αλλά είναι σημαντική η βιοψία και η διαφοροδιάγνωση αφού σε περίπτωση νευρινώματος μπορεί να υποκρύπτεται ενδοκρινικός όγκος.

Κλείστε το ραντεβού σας

Στο υπερσύγχρονο Κέντρο Παθήσεων Πρωκτού με τον Ιατρό Δρ. Αναστάσιο Καρανδρέα

Επείγουσα ανάγκη

+30 6944789999