Ο ασθενής υπεβλήθη σε εκτομή της κύστεως μετά των συριγγίων και από την επόμενη επανήλθε σε πλήρη δραστηριότητα!